شنژن Yaorong فناوری شرکت، آموزشی ویبولیتین

محصول با کیفیت بالا و خدمات حرفه ای که تامین کننده اصلی در صنعت لیزر!

صفحه اصلی > اخبار > محتوای
- May 25, 2017 -

در گوانگژو نما شگاه ب ن الملل نورپرداز در حال آمدن است به تمام مشتر ان در ماه آ نده، ا ن سال کامل است از چالش و فرصت ها، گروه Yaorong حال اجرا بر رو خط با ک ف ت خوب و خدمات و همچن ن تضم ن ک ف ت، بنابرا ن ا ن نشان م دهد تفاوت کارخانه چراغ را بب ن د، و قطعا آن را به روز خواهد شد نشان م دهد و سود ب شتر را به مشتر ان ارائه شده است. و nbsp؛

ما به دنبال به جلو به د دار شما در نما شگاه روشنا ب ن الملل گوانگجو 2017
از

در تار خ و آمپر باز کردن! زمان: 09 - 2017 ژوئن 12 9:30-18:00

در محل برگزار : چ ن واردات و صادرات نما شگاه شماره مجتمع 380 Yuejiang زونگ جاده، Haizhu منطقه، گوانگژو، چ ن

در Yaorong غرفه: .C09 & nbsp؛ در سالن 9.2
از

< p="">


از